دانلود پی دی اف کتاب Intercultural Knowledge Sharing in MNCs : A Glocal and Inclusive Approach in the Digital Age

[ad_1]

این کتاب یک دید سیستماتیک از رویکردهای تحقیق فعلی و آینده در مورد تقسیم دانش بین فرهنگی را ارائه می دهد و مدلی برای رشد دانش سازمانی در عصر دیجیتال ارائه می دهد. نویسنده از رویکردی چند رشته ای و چند پارادایمی استفاده می کند تا یک رویکرد به روز شده برای بهترین روش ها در قبال مدیریت بین المللی ارائه دهد. این کتاب با بینش در مورد فرصت ها و محدودیت های استفاده از رسانه های دیجیتال و اجتماعی برای تسهیل اشتراک دانش متقابل در تجارت ، به نتیجه “جهانی سازی” و همچنین نوآوری در فن آوری و توسعه تحقیقات در این زمینه می پردازد. توسعه استراتژی ها و ساختارهای سازمانی. اشتراک دانش بین فرهنگی در شرکت های چند ملیتی برای دانشمندان مدیریت و سازمان سازمانی و همچنین مدیران مشاغل بین المللی علاقه مند به اشتراک دانش مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، زیرا این یک مدل بسیار ارزشمند با هدف تنوع و فراگیری ارائه می دهد ، دانش جهانی و محلی ، نوآوری تکنولوژیکی باید برآورده شود . و اومانیسم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Intercultural Knowledge Sharing in MNCs : A Glocal and Inclusive Approach in the Digital Age