دانلود پی دی اف کتاب Intelligent Health Policy : Theory, Concept and Practice

[ad_1]

این کتاب با توجه به دستورالعمل دیجیتال فعلی اتحادیه اروپا ، هدف کلی سازی داده های بهداشتی و ابزارهای بهداشت الکترونیکی را به طور کلی در مورد سیاست های بهداشتی ، سازمان های مراقبت های بهداشتی و اطلاعات در خدمات بهداشتی ارائه می دهد. بخش اول پیامدهای مدیریت دانش و فرایندهای تصمیم گیری برای سیاست های بهداشتی و حکومتی هوشمند را تجزیه و تحلیل می کند. بخش دوم مفهوم هوش را به طور مفصل مورد بحث قرار می دهد و توضیح می دهد که چرا چشم انداز هوش سازمانی راه حل هایی برای مشکلات معاصر در بهداشت و درمان ارائه می دهد ، در حالی که قسمت سوم بر مدل رهبری هوشمند در سازمان های بهداشتی تمرکز دارد. با ارائه راهنمای روشهای جدید درک ، توسعه و بهبود سیاست های بهداشتی و خدمات بهداشتی ، محققان و همچنین تصمیم گیرندگان در حاکمیت بهداشت و م institutionsسسات مراقبت های بهداشتی را به خود جلب می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Intelligent Health Policy : Theory, Concept and Practice