دانلود پی دی اف کتاب Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components :

[ad_1]

این کتاب نتایج پروژه تحقیقاتی اروپا “وسایل هوشمند برای ساخت اجزای سختی کم” (INTEFIX) را خلاصه می کند. ساختار کتاب زیر پروژه های زیر را دنبال می کند که به مطالعات موردی در “ارتعاش” ، “تحریف” و “موقعیت” چشم انداز اختصاص دارد. پروژه INTEFIX با توسعه و تجزیه و تحلیل چندین نمونه نمونه وسایل یکپارچه هوشمند ، حسگر و محرک برای بستن قطعات حساس در دستگاه های برش سروکار دارد. بنابراین ، این کتاب نمای کلی درباره این حوزه ابتکاری فناوری ارائه می دهد. خواسته های مورد مطالعه شرح داده شده و رویکردها و راه حل های فنی معرفی شده است. علاوه بر این ، روش های ابتکاری برای طراحی و بهینه سازی وسایل هوشمند ارائه شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Intelligent Fixtures for the Manufacturing of Low Rigidity Components :