دانلود پی دی اف کتاب Institutional Innovations in the Delivery of Farm Services in India : A Smallholder Perspective

[ad_1]

این کتاب به عنوان یک مطالعه موردی در سه ایالت هند ، پنجاب ، بیهار و اوتار پرادش برای شواهد اولیه برای ارزیابی ارزش مدل های تجاری ورودی و ارائه خدمات از نظر فراگیر بودن ، اثربخشی و تأثیر آنها از دیدگاه یک کشاورز کوچک عمل می کند. . . خدمات مورد بحث شامل اجاره سفارشی ماشین آلات و تجهیزات مزرعه ، حق رای دادن برای کشاورزی عقب و جلو به کشاورزان و سوپرمارکت ها برای توزیع ورودی های مزرعه و خدمات ترویجی است. در این کتاب مدلهای تجاری ورودی و ارائه خدمات به عنوان نوآوریهای سازمانی برای کشاورزان کوچک ، بر اساس داده های اولیه آژانسهای طراحی و اجرای چنین مدلهایی و کسانی که از این نهاده ها استفاده می کنند ، کشاورزان چک می کند. خدمات. علاوه بر این ، موارد و چالش های اساسی در ارائه نهاده ها و خدمات کشاورزی در سراسر مناطق و انواع کشاورزان را مشخص می کند و مقررات سیاست های احتمالی و ارتقا of کانال های توزیع منابع کشاورزی با کیفیت و با کیفیت را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Institutional Innovations in the Delivery of Farm Services in India : A Smallholder Perspective