دانلود پی دی اف کتاب Inspection of Medical Devices : For Regulatory Purposes

[ad_1]

این کتاب راهنمای همه کشورها برای پیاده سازی سیستم های تأیید تجهیزات پزشکی برای اطمینان از مطابقت با مقررات خود است. این فرایندها ، روشها و الزامات ادغام دستگاههای پزشکی در چارچوب اندازه گیری قانونی را توصیف می کند ، به تأیید اعتبار و عملکرد مستقل آنها و سیستم های بهداشت ملی با هدف نهایی افزایش قابلیت اطمینان و قابلیت اطمینان در تشخیص بیماران می پردازد. و درمان. این کتاب عمدتاً بر روی تجهیزات پزشکی بالینی و درمانی متمرکز است و آخرین بخشنامه ها و مقررات بین المللی را منعکس می کند. در کل ، این کتاب بیان می کند که ادغام دستگاه های پزشکی در سیستم اندازه گیری قانونی و ایجاد یک آزمایشگاه ملی کاملاً عملیاتی برای بازرسی از تجهیزات پزشکی بسیار مهم است. بهبود قابلیت اطمینان دستگاه های پزشکی در تشخیص و مراقبت از بیمار ، ضمن کاهش هزینه ها برای سیستم مراقبت های بهداشتی در کشور مورد نظر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Inspection of Medical Devices : For Regulatory Purposes