دانلود پی دی اف کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices

[ad_1]

این کتاب مشاوره هایی را در مورد دامنه زدن به طیف گسترده ای از مباحث مربوط به آموزش زبان دوم و خارجی مانند ارزیابی ، تلفظ ، صحبت ، شنیدن ، خواندن ، نوشتن و آموزش زبان مبتنی بر محتوا ارائه می دهد. بر اساس بینش سایر متخصصان این حوزه ، به معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کمک می کند تا ایده کلاس درهم و برهم را بهتر درک کنند. در این کتاب مثالهایی برای معلمانی که می خواهند کلاسهای خود را شروع کنند و ایدههای اضافی برای کسانی که در حال ورق زدن هستند آورده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices