دانلود پی دی اف کتاب Innovation in Medicine and Healthcare 2017 : Proceedings of the 5th KES International Conference on Innovation in Medicine and Healthcare (KES-InMed 2017)

[ad_1]

این جلد روی سیستم های هوشمند پزشکی و مراقبت های بهداشتی (سیستم های هوشمند مدرن برای دارو و مراقبت های بهداشتی) متمرکز است و شامل 31 مقاله با ارائه روندها و نوآوری های اخیر در پزشکی و مراقبت های بهداشتی ، از جمله تحقیقات و فن آوری های مهندسی پزشکی می باشد. یادگیری ماشین و برچسب گذاری برای تجزیه و تحلیل و درک داده های بصری زیست پزشکی ؛ ICT پیشرفته برای خدمات پزشکی و بهداشتی ؛ و سیستم های پشتیبانی مراقبت های بهداشتی. مشارکت در پزشکی و بهداشت یک زمینه تحقیقاتی میان رشته ای است که ترکیبی از فن آوری های پیشرفته و مهارت های حل مسئله با علوم پزشکی و بیولوژیکی و راه حل های هوشمند و کارآمد برای مشکلات پیش روی سیستم های بهداشتی پزشکی و مراقبت های بهداشتی بهداشت و پزشکی است می توان داد امروزه پزشکان از تکنیک های پیشرفته ارتباطات اطلاعاتی ، هوش محاسباتی ، ریاضیات ، رباتیک و سایر فناوری های پیشرفته استفاده می کنند. با بحث در مورد فن آوری های توسعه یافته در این زمینه ، که تأثیر قابل توجهی در پزشکی و مراقبت های بهداشتی آینده خواهد داشت ، این کتاب منبع ارزشمندی برای محققان ، دانشجویان ، مهندسان و متخصصانی است که در زمینه های سیستم های پزشکی ، فناوری پزشکی و سیستم های هوشمند کار می کنند .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Innovation in Medicine and Healthcare 2017 : Proceedings of the 5th KES International Conference on Innovation in Medicine and Healthcare (KES-InMed 2017)