دانلود پی دی اف کتاب Information- and Communication Theory in Molecular Biology :

[ad_1]

این تک نگاری ویرایش شده نتایج تحقیقات میان رشته ای جمع آوری شده در برنامه اولویت “زیست شناسی مولکولی نظریه اطلاعات و ارتباطات (InKoMBio ، SPP 1395)” را که توسط بنیاد تحقیقات آلمان DFG ، 2010 برای سال 2016 تأمین شده است ، ارائه می دهد. طیف موضوعی بسیار گسترده ای است و شامل “شامل” می شود ، اما محدود به جنبه هایی مانند میکرو RNA ها به عنوان بخشی از ارتباطات سلولی ، جریان اطلاعات در مسیر انتقال سیگنال پستانداران ، ارتباط سلول – سلول ، ساختارهای فوق طبیعی در سیستم های بیولوژیکی و همچنین روش های تئوری اطلاعات در تجزیه و تحلیل تعامل پروتئین نیست. متشکل از متخصصان تحقیق در زمینه پردازش سیگنال های بیولوژیکی است ، اما این کتاب به همان اندازه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مفید است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Information- and Communication Theory in Molecular Biology :