دانلود پی دی اف کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مقاله ای اصلاح شده از IE 2016 ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک در اقتصاد است که در ژوئن 2016 در کلوژ-ناپوکا ، رومانی برگزار شد. 10 مقاله تکمیل شده و 4 مقاله کوتاه ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و 31 مقاله منتخب ارائه مقاله را برای این کتاب گسترش دادند. آنها در کلاس های سیستم های توزیع شده ، پذیرش سیستم های اطلاعاتی ، نمایش و پردازش دانش ، تجزیه و تحلیل داده های خاص دامنه و مدل های محاسباتی سازمان یافته اند. این جلد همچنین شامل یک مقاله اصلی دعوت شده به طول تمام مقاله است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers