دانلود پی دی اف کتاب Influence of Particle Beam Irradiation on the Structure and Properties of Graphene :

[ad_1]

این پایان نامه بر روی نانوساخت گذاری گرافن متمرکز است؟ کشف جدید ، مواد دو بعدی با خصوصیات خارق العاده؟ برای تحقق بخشیدن به بسیاری از کاربردهای بالقوه آن. با ترکیب اجرای آزمایشی و مدل سازی نظری ، سه کلاس ساخت نانوساختار گرافن با استفاده از تابش پرتو ذرات بررسی می شود: (i) دوپینگ گرافن با استفاده از تابش نیتروژن کم انرژی. (ii) اتصال صفحات گرافن با اشعه یون لیزر و C ، N و R ؛ و (III) ساخت نانوپورهای گرافن از طریق پرتوی یون متمرکز و تابش پرتو الکترون. امکان استفاده از نانو مزایای گرافن با استفاده از تابش پرتو ذرات با روش های مختلف تجربی نشان داده شده است و مکانیسم های تحت انواع مختلف تابش پرتو با استفاده از محاسبات نظری آشکار می شوند. علاوه بر این ، این کتاب خصوصیات مکانیکی و الکتریکی نانوساختارهای گرافن ساخته شده از طریق شبیه سازی اتمی را برای تخمین پتانسیل کاربرد روشهای پیشنهادی تحلیل می کند. این یافته ها به پیشرفت برنامه های کاربردی ساختار گرافن در صنعت کمک می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Influence of Particle Beam Irradiation on the Structure and Properties of Graphene :