دانلود پی دی اف کتاب Industry Trends in Cloud Computing : Alternative Business-to-Business Revenue Models

[ad_1]

این در حالی است که رایانه ابری (CC) فضای تجاری را کشف می کند. این کتاب توضیح می دهد که تمدید عضویت م keyلفه اصلی در حفظ نرم افزار به عنوان یک مدل تجاری خدمات (SaaS) است. با توجیه توسعه و سیر آینده مفهوم CC ، نویسندگان الگوی جدیدی را که مشتریان تجارت به تجارت (B2B) برای توزیع برنامه های نرم افزاری رایانه ای بین مشتریان ایجاد می کنند ، بررسی می کنند. SaaS فعال CC ، اساساً انتظارات درآمد و مدلهای تجاری صنعت نرم افزار کاربردی را تغییر می دهد و بر پیگیری ، جذب و نگهداری مشتریان B2B تأمین کنندگان SaaS تأثیر می گذارد. تجدید امنیت عضویت SAS برای بقا و رونق این تجارت حیاتی است زیرا اساس این مدل می تواند تأثیر قابل توجهی بر دوام مالی مشاغل SaaS داشته باشد. وابستگی به مشتری B2B و صنعت SaaS به اشتراک تمدید شده از طریق کانال CC بستگی دارد ، تحقیقات اولیه ارائه شده در این کتاب به دنبال بررسی عوامل محرکه تصمیم گیری در مورد تمدید اشتراک B2A SaaS و انجام این کار برای ، برای کسب درآمد دوره ای است. طرح کلی برای Cloud SaaS Business.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Industry Trends in Cloud Computing : Alternative Business-to-Business Revenue Models