دانلود پی دی اف کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria

[ad_1]

این کتاب حجم گسترده ای از بهترین مقالات ارائه شده در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و مناطق کاربردی آن (GJCIE) را که از 20 تا 21 ژوئیه 2017 در وین برگزار شد ، جمع آوری می کند. آنها تصویری از وضعیت فعلی هنر را در سه تصویر ارائه می دهند. زمینه های اصلی مرتبط تحقیق ، یعنی مهندسی صنایع ، مهندسی و مدیریت فناوری و مدیریت مهندسی سیستم های مراقبت های بهداشتی. هدف این کتاب ادغام نظریه و عمل و ترکیب دیدگاه های مختلف از آموزشی تا صنعتی و دولتی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria