دانلود پی دی اف کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications

[ad_1]

این کتاب بعد مهمی را به حوزه میان رشته ای زیست محیطی صنعتی (IE) و یکی از چهار حوزه آن – همزیستی صنعتی (IS) باز می کند. این کتاب گاه به گاه با معرفی مفهوم حلقه بسته ، توصیف می کند که چگونه صنعت و جامعه می توانند به پایداری زیست محیطی دست یابند ، این یک ضرورت برای مشاغل امروز است. با ارائه یک بررسی انتقادی از تعاریف و توسعه IE و IS ، این مطالعه نقش اساسی آن را در بهبود پایداری محیط تعیین می کند. نویسنده درس های ارزشمندی را که باید آموخته شود شناسایی می کند و چارچوب های مفهومی را برای هدایت برنامه های IE و IS آینده ارائه می دهد. تبدیل سیستم های صنعتی به یک اکوسیستم صنعتی با حلقه بسته تأثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط را به طرز چشمگیری کاهش می دهد. بنابراین ، این کتاب نه تنها برای دانشمندان مدیریت عملیات ، بلکه برای کسانی که علاقه مند به تضمین آینده ای پایدار از نظر محیط زیست هستند نیز مهم است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications