دانلود پی دی اف کتاب Induction Soundings of the Earth's Mantle :

[ad_1]

در مرکز این کتاب رویکرد نظری تعمیم یافته ای است که برای بررسی ساختار جغرافیایی گوشته زمین به کار رفته است. این نتایج حاصل از صداهای القایی منطقه ای و جهانی گوشته زمین را تجزیه و تحلیل می کند و آنها را با نتایج به دست آمده از سایر روش های ژئوفیزیکی مقایسه می کند. رویکرد نظری تعمیم یافته اساس قانون القای ، از جمله انحراف صفحه ، امپدانس ها و مشتقات فضایی آنها را برای شناسایی روابط گسترده بین اجزای میدان مغناطیسی تشکیل می دهد. مقادیر امپدانس و مشتقات فضایی با استفاده از تئوری فرایندهای تصادفی برآورد می شود. این کتاب همچنین منابع بیرونی میدان های مغناطیسی مورد استفاده برای انحراف زمین از نقطه نظر تئوری مدرن و همچنین مسئله اتصال ترکیب متغیرهای مغناطیسی و روش های مغناطیسی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این ، در مورد تغییرات سکولار در مقاومت زمین به دلیل منابع غیر القایی بحث می شود ، عواملی که با تعداد زمین لرزه های منطقه ارتباط دارند و با شاخص جهانی به موقع تغییر مکان می دهند. این منبع ارزشمندی برای دانشمندانی است که علاقه مند به صدای القایی عمیق یا فرآیندها و فرایندهای داخلی زمین هستند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Induction Soundings of the Earth's Mantle :