دانلود پی دی اف کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?

[ad_1]

این کتاب بر تحلیل اوضاع آشفته در اقیانوس هند از دیدگاه سیاسی ، اقتصادی و امنیتی متمرکز است. در این بخش موضوعات مختلفی از بازی بزرگ قدرتهای بزرگ گرفته تا تضادهای هند و اقیانوس آرام و چین ، مطالبات متقابل چین و هند و درگیریهای احتمالی در اقیانوس هند مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله همچنین به رابطه بین منطقه اقیانوس هند و امنیت اقتصادی چین می پردازد و یک تحلیل عمیق از چشم انداز جاده ابریشم ماریت قرن 21 ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب India’s Ocean : Can China and India Coexist?