دانلود پی دی اف کتاب Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities : Approaches, Methods and Projects

[ad_1]

این کتاب موضوع توسعه پایدار در دانشگاه ها را معرفی می کند و به معرفی رویکردها و پروژه های روش شناختی برای کارکنان می پردازد. بر خلاف این زمینه طراحی شده است ، به طوری که مسائل پایداری می تواند در زمینه دانشگاه بهتر آموزش داده شود. این مقاله شامل مجموعه مقالاتی است که در سمیناری با همین عنوان در دانشگاه متروپولیتن منچستر (انگلیس) در مارس 2017 برگزار شد. در این برنامه چندین موسسه آموزش عالی فعال در منطقه حضور داشتند. این محققان در زمینه توسعه پایدار به معنای وسیع ، از تجارت و اقتصاد گرفته تا هنر و مد ، اداره ، محیط ، زبان و مطالعات رسانه ای را شامل می شود. سازگاری سیستماتیک در برنامه درسی در م institutionsسسات آموزش عالی به ندرت اتفاق می افتد. با این وجود ، مقررات مناسب برای ادغام برنامه درسی مباحث پایداری به عنوان بخشی از برنامه های آموزشی در دانشگاه ها ، عنصر مهمی برای سبز شدن برنامه درسی است. اهداف این کتاب عبارتند از: موضوع با؛ (ii) برای ارتقا اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده در اجرای دوره های آموزشی ، به ویژه ابتکارهای موفق و اقدامات خوب ؛ (iii) با هدف معرفی رویکردها و پروژه های روش شناختی ارائه می شود که می تواند درک بهتری از نحوه برخورد بهتر با امور مربوط به توسعه پایدار در آموزش دانشگاه ارائه دهد. اما حداقل ، هدف دیگر این کتاب توسط توسعه پایدار بین دانشگاه ترسیم شده است. برنامه تحقیقاتی (IUSDRP) و مرکز تحقیقات و انتقال توسعه پایدار جهانی (WSD-RTC) امروز قرار است بحث پیرامون لزوم ارتقا آموزش توسعه پایدار را آغاز کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Implementing Sustainability in the Curriculum of Universities : Approaches, Methods and Projects