دانلود پی دی اف کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies

[ad_1]

این کتاب با تلفیق مدل های جهانی آب و هوا ، رویکردهای آموزش در مدارس پایین و مدل های هیدرولوژیکی ، نمای کلی از جنبه های مختلف تغییر اقلیم را ارائه می دهد. همچنین شامل مباحثی است که به درک کلی تغییرات اقلیمی کمک می کند. این کتاب شامل نمونه کارها ، س questionsالات تجدید نظر ، مشکلات مربوط به ورزش و مطالعات موردی است ، و آن را برای استفاده به عنوان کتاب درسی در دوره های کارشناسی و برنامه های توسعه حرفه ای مناسب می کند. این کتاب به خوبی در خدمت محققان ، دانشجویان و همچنین متخصصانی است که در زمینه هیدرولوژی فعالیت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies