دانلود پی دی اف کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty

[ad_1]

این کتاب یافته های یک مطالعه مبتنی بر مصاحبه اخیر را نشان می دهد که چگونه 28 جوان بزرگسال در ملبورن ، استرالیا زندگی می کنند و به آینده شخصی و اجتماعی مربوط می شوند. با انجام این کار مواردی مانند چگونگی تصور افراد از آینده جامعه خود و اینکه آیا تاثیری در نحوه ارتباط آنها با آینده شخصی و شخصی آنها دارد را بیان می کند. تصورات آینده پاسخ دهندگان نیز در رابطه با گزارش های نظری تأثیرگذار که سعی در شناسایی شخصیت جامعه معاصر و همراه با آن افق آینده دارند مورد توجه قرار می گیرد. با طرح این بحث ، برخی از روشهای جایگزین مفهوم سازی تجارب خرد تفکر آینده نگر پیشنهاد شده است ، و ممکن است در این روند نقش امید داشته باشد. این کتاب خوانندگان علاقه مند به جامعه شناسی ریسک و عدم اطمینان ، زمان و جوانی را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty