دانلود پی دی اف کتاب Identity, Trust, and Reconciliation in East Asia : Dealing with Painful History to Create a Peaceful Present

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده به بررسی چگونگی تاریخ دردناک آسیای شرقی برای حفظ روابط بین کشورها و مردم آن می پردازد. نویسندگان با استفاده از یک لنز عمدتاً اجتماعی-روانشناختی و سازنده گرایانه ، روش هایی را بررسی می کنند که در آن سوicion ظن متقابل برای حافظه تاریخی و هویت باعث ایجاد تنش در ملی گرایی بیگانه هراسی و روابط دو جانبه و سه جانبه در این زمینه می شود. این متن نه تنها برخی از محرکان داخلی سیاست خارجی ژاپن ، چین و کره جنوبی را مورد توجه قرار می دهد – و دارای پیامدهایی برای حاکمیت مستبد به طور فزاینده در هر سه کشور است – بلکه روش ساخت مکانیزم ها و رویه های امنیتی جدید بر اساس اعتماد ، اطمینان را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و هماهنگی را به جلو برسانید. می تواند جایگزین کسانی شود که بی اعتمادی ، دشمنی و ناامنی ایجاد می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Identity, Trust, and Reconciliation in East Asia : Dealing with Painful History to Create a Peaceful Present