دانلود پی دی اف کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach

[ad_1]

این کتاب عملکرد عملی هیسترکتومی مختلف را با لاپاراسکوپی معمولی و با کمک ربات ، لاپاراتومی و جراحی واژن بیان می کند. هیسترکتومی لاپاروسکوپیک طی چند دهه گذشته به عنوان یک روش اضافی برای جراحی برداشتن رحم خارج شده است. از آنجا که طی چند دهه گذشته با روش لاپاراسکوپی ، نور اساسی ، تقویت و مهارتهای پیشرفته فقط در این روش جراحی با قدمت 200 ساله وارد شده است ، هدف ویراستاران نظارت بر روشهای لاپاراسکوپی و به دنبال آن لاپاراتومی و جراحی واژن است. روشهای سنتی هیسترکتومی دنبال می شود. .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach