دانلود پی دی اف کتاب Hybrid Energy Systems : Driving Reliable Renewable Sources of Energy Storage

[ad_1]

این کتاب در مورد نوآوری ها در زمینه سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی (HES) بحث می کند و دوام ، عملی بودن ، مقرون به صرفه بودن و کاربرد یک HES را پوشش می دهد. این نشان می دهد که چگونه اتصال دو یا چند فناوری ذخیره انرژی می تواند با سیستم های انرژی تجدیدپذیر تعامل داشته باشد و آنها را پشتیبانی کند. ساختارهای مختلف سیستم های انرژی تجدید پذیر مستقل با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی منفعل ، نیمه فعال و فعال مانند سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی بررسی شده است. یک بررسی دقیق از استراتژی های کنترل پیشرفته ، مانند استراتژی های کنترل کلاسیک و استراتژی های کنترل هوشمند برای سیستم های انرژی با انرژی تجدید پذیر با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی ، برجسته شده است. روندهای آینده ترکیب و کنترل این دو سیستم نیز مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Hybrid Energy Systems : Driving Reliable Renewable Sources of Energy Storage