دانلود پی دی اف کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 آموزش ارائه شده در 26 امین کارگاه پیشرفتهای در طراحی مدار آنالوگ است. طراحان خبره اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف در مرز طراحی مدار آنالوگ را با مشارکت ویژه در ADC های ترکیبی ، سنسورهای هوشمند برای اینترنت اشیا ، زیر 1 ولت و طراحی مدار آنالوگ گره پیشرفته در اختیار خوانندگان قرار می دهند. این کتاب به عنوان یک مرجع پیشرفته برای هر کسی که در تحقیق و توسعه مدارهای پیشرفته شرکت می کند ، خدمت می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017