دانلود پی دی اف کتاب Human-Computer Systems Interaction : Backgrounds and Applications 4

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای جذاب و پیشرفته از مقالات پیرامون پیشرفتهای اخیر در تعامل سیستمهای انسان و رایانه (H-CST) را ارائه می دهد. این شرح مفصلی از وضعیت موجود در منطقه H-CSI را ارائه می دهد و همچنین مبنایی مناسب برای توسعه و تحقیقات بیشتر در این زمینه فراهم می کند. این مطالب به سه بخش تقسیم می شوند: 1- سیستم پشتیبانی از افراد معلول. دوم سیستم پشتیبانی تصمیم گیری ؛ و III سیستم اطلاعات و ارتباطات. این کتاب برای مخاطبان گسترده ای از خوانندگان در نظر گرفته شده است که در علوم کامپیوتر ، یادگیری ماشین یا مهندسی دانش متخصص نیستند ، اما به تعاملات سیستم های انسان و رایانه علاقه مند هستند و ترکیبی از مقالات عمومی و تخصصی بینش عمیق تری به خوانندگان ارائه می دهد ، در مقایسه با آنها ممکن است درخشش پیدا کنند. از مقالات پژوهشی یا گفتگو در کنفرانس ها. این موضوع همه موضوعات داغ فعلی در زمینه H-CSI را لمس می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Human-Computer Systems Interaction : Backgrounds and Applications 4