دانلود پی دی اف کتاب HRM in Mission Driven Organizations : Managing People in the Not for Profit Sector

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده علاوه بر سازمانهایی که برای سودآوری ایجاد شده اند ، مدیریت منابع انسانی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب با پوشش مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مختلف مأموریت محور ، سازمانهایی را در بخشها و صنایعی مانند بخش دولتی دولتی و بین دولتی ، سازمانهای داوطلب و سازمانهای خیریه ، سازمانهای مذهبی ، سازمانهای فرهنگی ، سازمانهای ورزشی و شرکتهای بزرگ ب بررسی می کند. . با درک واقعیت عملکرد مدیریت در (بسیاری از سازمانهای کوچک) تحت پوشش این کتاب ، این فصلها به گونه ای رفتار می کنند که تعیین کنند آیا افراد واقعاً بخش مدیریت منابع انسانی را مدیریت می کنند یا نه. دانشجویان مدیریت بازرگانی و مدیریت منابع انسانی این کتاب را به عنوان یک منبع دانش برای سازمانهای انتفاعی بسیار ارزشمند می دانند ، زیرا بسیاری از فصل ها شامل مثالهای دقیق و مطالعات موردی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب HRM in Mission Driven Organizations : Managing People in the Not for Profit Sector