دانلود پی دی اف کتاب How Interval and Fuzzy Techniques Can Improve Teaching : Processing Educational Data: From Traditional Statistical Techniques to an Appropriate Combination of Probabilistic, Interval, and Fuzzy Approaches

[ad_1]

این کتاب نحوه آموزش بهتر را توصیف می کند و آخرین تحقیقات در مورد پردازش داده های آموزشی ارائه شده است و روش های آماری سنتی و همچنین رویکردهای احتمالی ، فاصله ای و فازی ارائه شده است. تدریس فعالیتی بسیار با ارزش است. این نیز یک کار بسیار دشوار است – زیرا عمدتا یک هنر است. توصیه های زیادی در مورد یادگیری موجود وجود دارد ، اما معمولاً غیررسمی است و پیگیری آن آسان نیست. برای اندازه گیری این وضعیت ، مناسب است که از تکنیک هایی استفاده شود که به طور خاص برای کنترل چنین دانش نفوذناپذیری طراحی شده اند: تکنیک های منطق فازی. از آنجا که تعداد زیادی از مطالعات آماری در مورد تکنیک های مختلف یادگیری وجود دارد ، نویسنده رویکردهای آماری و فازی را برای پردازش داده های آموزشی ترکیب کرده است تا بینشهایی را در مورد بهبود تمام مراحل فرآیند آموزش ارائه دهد: از ایجاد یک برنامه درسی ارائه مقاله به تکالیف و امتحانات درجه تا تصمیم گیری. نویسندگان ادعا نمی کنند که همه مشکلات آموزش را حل می کنند. در عوض آنها با استفاده از چندین مثال نشان می دهند که ترکیبی نوآورانه از تکنیک های مختلف عدم اطمینان می تواند آموزش را بهبود بخشد. این کتاب مشاوره های ارزشمندی را به معلمان و مدرسان ارائه می دهد و تکنیک هایی را برای آموزش بیشتر در اختیار محققان در زمینه های علمی و فازی قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب How Interval and Fuzzy Techniques Can Improve Teaching : Processing Educational Data: From Traditional Statistical Techniques to an Appropriate Combination of Probabilistic, Interval, and Fuzzy Approaches