دانلود پی دی اف کتاب Homophobic Violence in Armed Conflict and Political Transition :

[ad_1]

این کتاب استدلال می کند که همجنسگرایی نقشی اساسی در اختلافات بین همتایان سیاسی در طول انتقال سیاسی دارد. آیا کشورهای آزمون اغلب با یک تحقیق مرتبط نیستند؟ کلمبیا و آفریقای جنوبی. این کتاب حاکی از آن است که همجنسگرایی ، به شکل خشونت جنسیتی و جنسی ، به تغییر جنسیت و دستورات جنسی مورد نیاز جنگ و استقرار توسط گروه های مسلح کمک می کند. خشونت ضد همجنسگرایی همچنین باعث ایجاد اجماع پیرامون این پروژه های تغییر می شود. این کتاب چشم انداز افراد و سازمان های آنها را مورد توجه قرار می دهد ، چنین نفرت هایی برای آنها بخشی از تجسم تجسم خشونت ناشی از درگیری های براندازانه و نابرابری های اجتماعی است. مخالفت با این خشونت دلیل بسیج و شکل گیری رهبران سیاسی است. این کتاب علاقه روزافزون به تجزیه و تحلیل مقایسه ای جنوب و جنوب و نیاز به تئوری سازی بر اساس تجزیه و تحلیل مورد مطالعه را ارائه می دهد ، و تحقیقات منظمی را برای سازمان های مردمی ، پزشکان و سیاست گذاران مفید ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Homophobic Violence in Armed Conflict and Political Transition :