دانلود پی دی اف کتاب History of Number : Evidence from Papua New Guinea and Oceania

[ad_1]

این جلد خاص دیدگاهی بوم شناختی و مجسم برای درک اعداد و تاریخچه آنها در جوامع بومی ارائه می دهد. این کتاب بر تحقیقات انجام شده در پاپوآ گینه نو و اقیانوسیه متمرکز است و به معلمان کمک خواهد کرد تا کاربرد بشریت از اعداد و توسعه و تغییر آنها را درک کنند. نویسندگان بر آموزش ریاضیات بومی در سالهای اولیه تمرکز کرده و فرایندهای منحصر به فرد و تعداد سیستم های کلاس های فرهنگی به سبک غیر اروپایی را روشن می کنند. این دیدگاه جدید در زمینه آموزش ریاضیات معلمانی را که از تاریخ اعداد خارج از سنت های غربی چیزی نشنیده اند ، به چالش می کشد ، و یک صلاحیت فرهنگی غنی در عمل خود و از مفاهیم تعداد پایه مانند تعداد زیاد ، گروه ها می توانند به توسعه یک جدید کمک کنند. بینایی و سیستم ها این منبع ارزشمند به طور خاص شامل برخی داده ها و تحلیل هایی است که محقق اصلی ، گلندون انگوف لین ، قبل از مرگ در سال 1995 هنگام زندگی در پاپوآ گینه نو جمع آوری کرده است. مباحث تحت پوشش: انواع چرخه های سیستم شمارش ، محل استقرار آنها و چگونگی توسعه آنها. اکتشاف دقیق سیستم های اعدادی غیر از سیستم های پایه 10: سیستم های 2 چرخه ، 5 چرخه ، 4 و 6 چرخه و سیستم های شمارش بخشی از بدن. جمع آوری شده از مطالعات عمده مانند جف اسمیت و سو. هولزنک مطالعه چندین سیستم شمارش در استان مروب ، شمارش چارلی میوک در دره ویگی در استان جیواکا و دانش اندازه گیری اعداد پاتریشیا پرد و جامعه تولای وی را مستند کرد. این کتاب برای بررسی اعداد اولیه با توجه به تحقیق ، و روشهای تهیه تنوع غذایی در آموزش ریاضیات دارای پیامدهایی است. در این جلد کی اوونز با استفاده از تحقیقات اخیر در زمینه های مختلف ، مانند زبانشناسی و باستان شناسی ، برداشت خود را از تاریخ اعداد به ده هزار سال پیش ارائه می دهد. محققان و معلمان علاقه مند به تاریخ علوم ریاضی تاریخ اعداد را پیدا می کنند: شواهد پاپوآ گینه نو و اقیانوسیه یک منبع ارزشمند است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب History of Number : Evidence from Papua New Guinea and Oceania