دانلود پی دی اف کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials

[ad_1]

این جلد ویرایش شده مورخان ، مردم شناسان و باستان شناسان را به سوی هم جلب می کند تا اجساد جسمی و جهان فرض شده محل سکونت آنها را کشف کند. چرا در زمان شیوع همه گیری ، دفن در مرکز اختلاف ، تکرار و اعتراض قرار دارد؟ اینکه چرا اجساد انسان در هنگام شیوع بیماری های عفونی خطرناک تلقی می شود ، نه تنها برای افراد زنده ، بلکه برای ادامه حیات جامعه و تمدن نیز خطرناک است. با بررسی مواردی از مرگ سیاه تا ابولا ، مشارکت کنندگان این دیدگاه غالب را که یک چارچوب جهانی و جهانی مسری می تواند اهمیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر اجساد اپیدمی را به چالش بکشد ، به چالش می کشند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials