دانلود پی دی اف کتاب Historical Farmland in China During 1661-1980 : Reconstruction and Spatiotemporal Characteristics

[ad_1]

این کتاب رویکردهای مختلفی را برای بازسازی توزیع مکانی و زمانی کشاورزی تاریخی در چین بررسی می کند. این کتاب حاوی اطلاعات پیشینه ای درباره حاکمیت سیاسی ، توسعه اقتصادی و اجتماعی ، تغییر جمعیت و استفاده از منابع زمین طی 300 سال گذشته در چین است. یک بررسی ادبیات بر فرضیات ، روش و مدل بازسازی مجموعه داده های استفاده از زمین تاریخی که به موضوعات ارزیابی دقت پرداخته است ، متمرکز است. اندازه تاریخی جمعیت ، میزان رشد آن ، و تحول الگوی مکانی-زمانی کشاورزی در چین نیز مورد بحث قرار گرفته است. تقریباً تمام داده های تاریخی موجود درباره کشاورزی ، مانند اسناد تاریخی ، بایگانی ، سوابق مالیات ، آمار و نتایج تحقیقات ، برای بازسازی حجم زمین های کشاورزی تاریخی جمع آوری شده است. یک اتوماتیک ظریف سلولی (CA) و چند عامل (MAS) مبتنی بر طرح مدیریت از بالا به بالا ، با برخی اصول و فرضیات ، برای حل توزیع مکانی – زمانی مزرعه با محلول 1 کیلومتر * 1 کیلومتر استفاده شده است برای. دوره بین سالهای 1661 و 1980 در چین. سپس مطالعات آينده مربوط به بازسازي تغييرات كاربري تاريخي پيشنهاد مي شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Historical Farmland in China During 1661-1980 : Reconstruction and Spatiotemporal Characteristics