دانلود پی دی اف کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective

[ad_1]

این کتاب به یک سوال اساسی می پردازد: شناخت چگونه در تاریخ بشر رخ داده است؟ این مقاله از دیدگاه فرهنگی – تاریخی ، عصب روانشناختی به س approachesال می پردازد و شواهد مربوط به ریشه های تاریخی فعالیت شناختی را تحلیل می کند. اطلاعات مربوط به تفاوت های بین فرهنگی در عملکرد عصب روانشناختی را ادغام می کند. و بحث می کند که چگونه اتخاذ یک رویکرد تاریخی و فرهنگی در علوم اعصاب رفتاری می تواند به درک بهتری از شناخت منجر شود. سرانجام ، دستورالعمل های کلی برای تحقیقات آینده در این زمینه را پیشنهاد می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective