دانلود پی دی اف کتاب High Precision Optical Spectroscopy and Quantum State Selected Photodissociation of Ultracold 88Sr2 Molecules in an Optical Lattice :

[ad_1]

این پایان نامه زمینه های ساعتهای اتمی نوری و علوم مولکولی فوق العاده را متحد می کند و پایه و اساس اندازه گیری های مولکولی نوری با دقت بی سابقه را ایجاد می کند. این کار با استفاده از تکنیک های دستکاری نوری که توسط جامعه ساعت اتمی توسعه یافته است ، دستیابی به کنترل جراحی در حالت های کوانتومی مولکولی را به تأخیر می اندازد. این رساله دو رصدخانه آزمایشی را توسعه می دهد که با مولکول های فوق سرد به دام افتاده شبکه نوری قابل اندازه گیری است: طیف نوری بسیار باریک و توزیع زاویه ای قطعه های نوری که وقتی مولکول های دیاتومی توسط پالس های نور لیزر جدا می شوند ، از هم جدا می شوند. مورد اول اجازه می دهد تا طیف سنجی مولکولی به سطح ساعت های اتمی برسد ، که منجر به آزمایش های اندازه گیری مولکولی و فیزیک بنیادی می شود. مورد دوم از طریق مشاهده اثرات کوانتومی ، مانند تداخل فوتو قطعه و موج تونل زدن از طریق موانع واکنش ، زمینه شیمی ماوراrav بنفش را باز می کند. این رساله همچنین کشف روش جدیدی از دماسنج را توصیف می کند که می تواند در انتقال هسته ای و فیزیک مولکولی برای ذرات حل کننده مشکلات تجربی طولانی مدت نزدیک به دمای صفر مطلق مورد استفاده قرار گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب High Precision Optical Spectroscopy and Quantum State Selected Photodissociation of Ultracold 88Sr2 Molecules in an Optical Lattice :