دانلود پی دی اف کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings

[ad_1]

این کتاب مقالات داوری از هشتمین کارگاه بین المللی مدلسازی عملکرد ، معیار گذاری و شبیه سازی سیستم های محاسباتی با عملکرد بالا ، PMBS 2017 ، در نوامبر 2017 در دنور ، کلرادو ، ایالات متحده است. شامل 10 مقاله کامل و 3 مقاله کوتاه است. این جلد با دقت بررسی و از 36 مقاله ارسالی انتخاب شد. نام وی در بخشهای موضوعی سازمان یافته بود: ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد. مدل سازی و شبیه سازی عملکرد ؛ و مقالات کوچک.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings