دانلود پی دی اف کتاب High-Mountain Atmospheric Research : The Italian Mt. Cimone WMO/GAW Global Station (2165 m a.s.l.)

[ad_1]

این کتاب نتایج 20 سال تحقیق در مورد ترکیبات جوی را که در ایتالیا در رصدخانه کوه های بلند (2165 متر ارتفاع) انجام شده است “O Vittori” ، بخشی از تنها ایستگاه جهانی در مدیترانه از هواشناسی جهان ارائه می دهد تماشا کنید (WMO / GAW). این یک مطالعه جامع با نتایج به روز شده بر اساس مشاهدات مداوم بر روی GR برای مهمترین تغییرات آب و هوایی جو و ترکیبات آلاینده فراهم می کند. سیمون علاوه بر این ، این کتاب به مباحث اصلی پژوهشی زیر در علوم جوی می پردازد: گازهای گلخانه ای غیر CO2 ، گازهای واکنش پذیر ، ذرات آئروسل و رادیواکتیویته طبیعی. این کتاب همچنین یک نمای کلی از سایت اندازه گیری شده (از نظر موقعیت جغرافیایی و ویژگی های فنی آن) و همچنین یک زمینه اقلیمی جامع (به صورت نمودارها و جداول) برای ترکیبات جوی کنترل شده در آنجا ارائه می دهد. بنابراین ، این برای دانشمندان جوی ، ذینفعان ، دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب High-Mountain Atmospheric Research : The Italian Mt. Cimone WMO/GAW Global Station (2165 m a.s.l.)