دانلود پی دی اف کتاب High Content Screening : A Powerful Approach to Systems Cell Biology and Phenotypic Drug Discovery

[ad_1]

این ویرایش دوم جزئیات روند اخیر HCS / HCA / HCI را بیان می کند. فصل های جدید و به روز شده خوانندگان را از طریق روشهایی که از معرفها و کیتها برای اندازه گیری مسائل مربوط به داده های مرتبط با سلولها و طبقه بندی زیرمجموعه ، اقدامات کنترل ، HCS / HCA / HCI استفاده می کنند ، راهنمایی می کند. این فصل با روش های بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد مورد نیاز و معرف ها ، گام به گام ، پروتکل های آزمایشگاهی به راحتی قابل تکرار و اجتناب از مشکلات و نکات شناخته شده برای جلوگیری از آنها معرفی می کند. . معتبر و عملی ، قالب ایده آل برای غربالگری با محتوای بالا و غربالگری فنوتیپی با تجزیه و تحلیل: برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در مطالعات بیشتر در این زمینه مهم ، یک رویکرد قدرتمند برای بیولوژی سلول سلول و کشف دارو است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب High Content Screening : A Powerful Approach to Systems Cell Biology and Phenotypic Drug Discovery