دانلود پی دی اف کتاب Hemorrhagic Fever Viruses : Methods and Protocols

[ad_1]

این یک پروتکل حجمی است که ویروس تب خونریزی دهنده (HFV) را تجزیه و تحلیل و شناسایی می کند. این کتاب به 5 قسمت تقسیم شده است: قسمت اول با مروری بر پیش بینی اپیدمی های ویروسی آغاز می شود و سپس روش های نظارت ، تشخیص و طبقه بندی HFV را در بر می گیرد. این شامل یک روش جذب آنتی بادی با استفاده از آنتی ژن های ویروس گلوتن است. قسمت دوم مطالعات ساختاری و ژنتیک معکوس HFV را مورد بحث قرار می دهد. در فصل های این بخش ، مطالعات همجوشی غشاly گلیکوپروتئین ، پروتئین های نوکلئوکپسید ویروس آرنا و مطالعه مهاجرت ویروسی با استفاده از ذرات شبه ویروس توصیف می شود. بخش III به بررسی مدلهای in vivo عفونت HFV می پردازد و شامل فصلهایی در مدلهای اولیه برای موش ، خوکچه هندی و HFV و روشهایی برای بدست آوردن زیر مجموعه ای از سلولهای کبدی اولیه انسانی است که می تواند به مدت طولانی کشت شود. متعجب. قسمت چهارم به بررسی آزمایش ایمنی و تولید واکسن برای HFV می پردازد. در فصل های این بخش ، واکسن های میرایی برای HFV های آرژانتین ، مجتمع های ایمنی ویروس-آنتی بادی در عفونت دنگی ثانویه و واکسیناسیون ویروس ، شناسایی می شود. بخش V در مورد پاسخ های میزبان به تب خونریزی دهنده ویروسی بحث می کند و شامل فصلی در شناسایی محدودیت های میزبان برای عفونت جونین یا دنگی و یک روش کشت سلول برای ارزیابی انعقاد بعد از عفونت HFV است. این فصل که با روشهای بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرفهای مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و جلوگیری و جلوگیری از مشکلات شناخته شده آشنا می کند. نکاتی برای شامل ویروس کامل و پیشرفته تب خونریزی دهنده: روش ها و پروتکل ها یک منبع ارزشمند برای دانشمندان و محققانی است که می خواهند شکاف بین پاسخ ویروس به عفونت و تفاهم را از بین ببرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Hemorrhagic Fever Viruses : Methods and Protocols