دانلود پی دی اف کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems

[ad_1]

در مطالعه خود ، جوزف دامپلیر یک رابطه قوی بین محتوای ماده خشک کنسانتره شیر و حداکثر ترکیب دما و زمان برای عملیات حرارتی شیر بدون چربی غلیظ بدون انعقاد قابل مشاهده را اثبات می کند. نویسنده همچنین اظهار داشت که اسپری عملیات حرارتی مستقیم نسبت به عملیات حرارتی غیرمستقیم برای حفظ شیر ، ضدعفونی یا ضد عفونی نمودن شیر غلیظ با خشک کردن اسپری ارجح است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems