دانلود پی دی اف کتاب Health System Redesign : How to Make Health Care Person-Centered, Equitable, and Sustainable

[ad_1]

این جلد آینده نگر ، متخصصان و خوانندگان علاقه مند را به چالش می کشد تا در روش های ما برای دستیابی به اهداف بهداشت و سلامتی ، بیماری ها و بیماری ها و سیستم های بهداشتی / بهداشتی تجدید نظر کنند. در تعریف مجدد سیستم های بهداشتی به عنوان سیستم های سازگار پیچیده ، این کتاب مراقبت های بهداشتی را به عنوان یک جنبه اصلی مراقبت و ایمنی اجتماعی برای همه افراد ، به ویژه آسیب پذیرترین افراد معرفی می کند. از آنجا ، نویسنده اقدامات لازم سازمانی ، طراحی ، پزشکی و جامعه را در جهت ایجاد مراقبت های بهداشتی توصیف می کند که مراقبت های بهداشتی را به عنوان یک حق آدمی می بینند و برای تولید مراقبت مطلوب در درازمدت انجام می دهند. می توان. و تصاویر جامع ، هم در مدلهای نظری پیچیده و هم در دنیای واقعی به حل مسئله مشارکتی موثر در این سیستمها می پردازند. نکات برجسته پوشش: · سیستم ها و پیچیدگی ها در بهداشت و مراقبت های بهداشتی · طراحی مجدد بر اساس “اولین اصول” · طراحی مجدد از نظر سازمانی · کار موثر و کارآمد برای دستیابی به یک هدف مشترک · سیستم های بهداشتی تجزیه و تحلیل سیستم های سازگار پیچیده “کارکرد” · سیستم های سلامت مبتنی بر شخص ، عادلانه و پایدار: دستیابی به هدف طراحی مجدد سیستم بهداشتی صدا و چشم انداز اصلی ترین مشکلات در ارائه خدمات بهداشتی و سیاست گذاران سلامت را به ارمغان می آورد ، اهداف و مقاصد جدیدی را به سرمایه گذاران سلامت ، رهبران سازمانی ، پزشکان و اعضای مربوط به جامعه محلی ارائه می دهد

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Health System Redesign : How to Make Health Care Person-Centered, Equitable, and Sustainable