دانلود پی دی اف کتاب Healing the Wounds of Gukurahundi in Zimbabwe : A Participatory Action Research Project

[ad_1]

این کتاب بر اساس یک پروژه تحقیق مشارکتی است که با گروهی از ارتش انقلابی سابق مردم زیمبابوه (ZPRA) ، شاخه مسلح اتحادیه مردمی آفریقای زیمبابوه (ZAPU) ، به رهبری مرحوم جوشوا اوکومو انجام شده است. ZPRA هدف اصلی یک باتلاق Gukurahundi توسط دولت موگابه بود ، که در اوایل دهه 1980 حدود 20 000 غیرنظامی کشته و تعداد بی شماری در Metbeleland زیمبابوه به جا گذاشت. تقریباً 30 سال از پایان خشونت می گذرد ، اما هیچگاه برنامه رسمی پزشکی و سازش یا کمیسیون حقیقت در این جنایات وجود نداشته است. دولت با عذرخواهی کلی از همه افراد درگیر ، راه فراموشی را انتخاب کرد. رژیم از طریق سرکوب و ارعاب فرهنگ سکوت را بر این واقعه تحمیل کرده است. اوج سفر دو ساله توسط این گروه و نویسنده ، کشف رویکرد بهبودی مبتنی بر گروه برای درد ناشی از خشونت گورکاهوندی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Healing the Wounds of Gukurahundi in Zimbabwe : A Participatory Action Research Project