دانلود پی دی اف کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors

[ad_1]

سیستم دستی تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی: پل زدن NMR ، میکروسیالات دیجیتال و نیمه هادی ها بر اساس تراشه های نیمه رسانا و آهن ربا قابل حمل برای ارزیابی شیمیایی و بیولوژیکی آزمایشگاه های میکروسیستم های رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR). روش in vitro مکانیسم های مختلف حسی را برای CMOS مقایسه می کند ، معیارهای اصلی طراحی گیرنده های CMOS برای اندازه گیری NMR و بهینه سازی سطح سیستم بستر CMOS NMR برای عملکردهای مختلف میکروسیال دیجیتال و فناوری CMOS را نشان می دهد. دو سیستم عامل CMOS NMR اجرا شده است که هر یک از آنها بر جنبه های مختلف بهینه سازی تمرکز دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors