دانلود پی دی اف کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :

[ad_1]

در این کتابچه راهنما ، محققان علوم اجتماعی که بر تداوم تمرکز دارند و درباره یافته های خود بحث می کنند شامل کارهای تجربی ، مطالعات موردی ، آموزش و یادگیری نوآوری ها و پروژه های کاربردی است. بدین ترتیب ، این کتاب زمینه ای برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده در اجرای پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این ، رویکردها و پروژه های روش شناختی ارائه می شود که هدف آنها درک بهتر از پایداری در جامعه و بخش های اقتصادی است. این بررسی اجمالی چند رشته ای ، کار محققان را در طیف علوم اجتماعی ارائه می دهد. این تفکر نوآورانه در مورد تأثیر علوم اجتماعی بر توسعه پایدار و بالعکس را تشویق می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :