دانلود پی دی اف کتاب Handbook of Life Course Health Development :

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 دسترسی آزاد دارد. این کتاب راهنما ، دانش بنیان در مورد رشد سلامت در هنگام تولد (LCHD) را از طریق بزرگسالی ، با پیامدهای عملی بالینی و بهداشت عمومی ، ترکیب و تحلیل می کند. این LCHD را به عنوان یک زمینه ابتکاری برای درک بهزیستی و بیماری از دیدگاه زندگی ، جایگزین مدل های قبلی پزشکی ، بیوپسی و روانشناسی ژنتیکی اولیه سلامت می کند. فصل های میان رشته ای در مورد نگرانی های عمده بهداشتی (دیابت ، چاقی) ، شرایط قابل توجه در زیر مطالعه (شنوایی ، سلامت کلیه) و مسائل در مقیاس بزرگ (تغذیه ، مشکلات) از نقطه نظر زندگی بحث می کنند. علاوه بر این ، فصل ها با تجزیه و تحلیل اقدامات ، مطالعات و نظرسنجی های موجود به رویكردها و چالش های روش شناختی می پردازند. این کتاب با برنامه تحقیقاتی سردبیران که اولویت هایی را برای تحقیقات آینده LCHD و کاربردهای آن برای اقدامات مراقبت های بهداشتی و سیاست های بهداشتی پیشنهاد می کند ، به پایان می رسد. نظرات چاپ شده در کتاب راهنما شامل: دوره قبل از زایمان و تأثیر آن بر چاقی کودکان و نتایج متابولیسم. عوارض ناشی از عوارض و تأثیر آنها بر سلامت قلب زنان. رویکرد چند طبقه برای پیشگیری از چاقی در کودکان. ساختار چارچوب LCHD برای اختلال طیف اوتیسم. نعمت زندگی. دوره کتاب زندگی باید منبع لازم برای محققان ، پزشکان / متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه روانشناسی رشد / علوم توسعه سلامت باشد. بهداشت مادر و کودک ؛ کار اجتماعی؛ اقتصاد سلامت؛ سیاست آموزشی و سیاست؛ و حقوق پزشکی و همچنین روانشناسی ، پزشکی ، بهداشت عمومی ، بهداشت روان ، آموزش ، رفاه اجتماعی ، اقتصاد ، جامعه شناسی و حقوق.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Handbook of Life Course Health Development :