دانلود پی دی اف کتاب Handbook of Disaster Research :

[ad_1]

این کتاب راهنمای به موقع مبتنی بر این نظریه است که بلایا ساختاری اجتماعی هستند و علوم اجتماعی بر تحقیقات در مورد بلایا متمرکز است. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناختی و عملی را فراهم می کند. موضوعات مفهومی برای مقابله با مفهوم “فاجعه” و موضوعات روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد بلایا ذکر شده است. اینها شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و پیامدهای آن برای تحقیقات آینده است. این کار اصلی اولین مجموعه بین رشته ای از تحقیقات مربوط به فاجعه است زیرا اکنون بر چگونگی ادامه توسعه این رشته تأکید دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Handbook of Disaster Research :