دانلود پی دی اف کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production

[ad_1]

این کتاب روش های پیچ در پیچ سیم پیچ ، تکنیک های مربوط به آنها و تکنیک های مربوط به اتوماسیون را ارائه می دهد. بالاتر از خصوصیات فیزیکی سیم پیچ ، محصولات سمینه شده (سیم ، بدنه سیم پیچ ، عایق) به عنوان فرآیند اتصال به سازه معرفی می شوند. در زنجیره فرآیند ، از روش های مختلف سیم پیچ برای سیم پیچ سیم آهنربا استفاده می شود. در آخر ، اتوماسیون این فرایندها شرح داده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production