دانلود پی دی اف کتاب Groundwater and Global Change in the Western Mediterranean Area :

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالاتی است که تأثیرات تغییرات جهانی (GC) را بر سیستم های منابع آب بررسی می کند. تمرکز بر منابع آب زیرزمینی ، عمدتا در کشورهای مدیترانه ای غربی ، نشان می دهد که این موضوع یکی از مهمترین چالش های جامعه است. این مقاله تحولات جنوب اروپا و شمال آفریقا را بررسی می کند ، جایی که انتظار می رود تأثیرات عمده ای بر پایداری ، کمیت ، کیفیت و مدیریت منابع آب ظاهر شود. اگرچه بیشتر نشریات مربوط به تغییرات جهانی بر روی آبهای سطحی تمرکز دارند ، اما در سالهای اخیر تعداد مقالات تحقیقاتی که به تغییرات جهانی و آبهای زیرزمینی پرداخته اند ، به سرعت رشد کرده است. با ادامه این روند خوشامدگویی ، این کتاب یافته های اصلی ارائه شده در “کنگره مدیترانه غربی و تغییرات جهانی در آبهای زیرزمینی” (گرنادا ، اسپانیا ، 6-9 نوامبر 2017) را تحت تأثیر قرار می دهد ، که بر مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی تأثیر می گذارد محققان و تکنسین ها را با هم متحد می کند. این منطقه جغرافیایی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Groundwater and Global Change in the Western Mediterranean Area :