دانلود پی دی اف کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice

[ad_1]

بر اساس مقالات چهارمین سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه سیستم های تجارت (BSLAB) در سال 2016 ، این جلد با ارائه بینش درباره سیستم های تجاری ، مجموعه تفکرات سیستمی در حوزه ، به مدیریت تجارت ، ادبیات سازمانی و نوآوری کمک می کند. سمپوزیوم بین المللی آزمایشگاه های سیستم های تجاری ، چالش های اقتصادی و اجتماعی فعلی جهانی را از منظر سیستماتیک ، از حوزه های مدیریت ، اقتصاد ، مهندسی و جامعه شناسی بررسی می کند. به طور خاص ، سمپوزیوم 2016 در زمینه های اپیدمیولوژیک ، نظری ، روش شناسی ، فنی و عملی متمرکز است که نشان دهنده پیشرفت در تئوری و عملکرد سیستم های حاکمیت برای رسیدگی به چالش های فعلی و آینده در اقتصاد جهانی است. این سهم کاربرد سیستم های تفکر برای حاکمیت را شامل می شود ، از جمله معرفی فعالیت های سازمانی و مدیریتی اداری جدید با هدف نوآوری و کنترل سازمانی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Governing Business Systems : Theories and Challenges for Systems Thinking in Practice