دانلود پی دی اف کتاب Globalisation of Technology :

[ad_1]

این کتاب جهانی سازی فناوری و نوآوری در دنیای مدرن را بررسی می کند. شرکت ها از بسیاری جهات جهانی می شوند ، به عنوان مثال ، صادرات اجزا و مواد از کشورهای دیگر (تجارت B2B) ، تأمین منابع ، صدور مجوز از فن آوری ها و تولید آنها و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI). هزینه های معامله و مزایای موقعیت مکانی در انتخاب بهترین روش جهانی سازی نقش مهمی دارند. چندین س importantال مهم – از جمله اینکه عوامل کشش و فشار م Fثر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست ، مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی از یک کشور در حال توسعه در مشارکت در شبکه های تولید بین المللی در هند و اینکه آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی جنبش های مشترک چرخه تجاری را کاهش می دهد – حرکت به جلو مجموعه ای رو به رشد از دانش در مورد جهانی سازی فناوری باشید. این کتاب به این موارد و همچنین عواقب FDI – بخصوص در زمینه فناوری ، بهره وری و سرریز تحقیق و توسعه – می پردازد. موضوعات مربوط به نوآوری ها ، تحقیق و توسعه ، تجارت درون صنعتی و مدیریت دانش نیز بحث شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Globalisation of Technology :