دانلود پی دی اف کتاب Global Perspectives on Women's Sexual and Reproductive Health Across the Lifecourse :

[ad_1]

این بررسی گسترده موضوعات گسترده ای را که بر سلامت جنسی و تولید مثل دختران در طول زندگی دختران تأثیر می گذارد ، برجسته می کند. تحقیقات کشورهای مختلف در سراسر جهان روابط پیچیده بین مسائل بیولوژیکی ، روانشناختی ، اجتماعی و اقتصادی ، به ویژه در زمینه نابرابری ها را تحلیل می کند؟ همانطور که زندگی زنان را شکل می دهد. چالش ها و احتمالات مهم مداخله در زمینه های ملی آنها و با پیامدهای جهانی آنها ، از جمله ازدواج کودکان / مادران ، مراقبت و دسترسی به تولید مثل ، باروری ، زایمان ، جلوگیری از بارداری ، سقط جنین ، HIV / STI ، خشونت مبتنی بر جنسیت ، لذت جنسی ، بررسی می شود. و شامل شود. یائسگی در این اعزام های عظیم ، یک دیدگاه منسجم حقوق بشر بر کنترل ، استقلال و اختیارات زنان در تمام مراحل زندگی آنها تأکید دارد. نمونه ای از موضوعات تحت پوشش: ازدواج دخترانه: نقض حقوق بشر و بهداشت جهانی در جهان. چالش ها و بی ثباتی در میان زنان مبتلا به فیستول زنان و زایمان در کنیا. جریان اصلی جستجو برای سقط جنین و کاوش کیفی بازتاب های رسانه های اجتماعی در مورد تداوم جدیت خشونت جنسی صمیمی جنسی برای سقط جنین. توسعه یک زمینه تحقیقاتی بین رشته ای و سطح عملی بین زنان و دختران برای بهبود توانمندی زنان و سلامت جنسی و تولید مثل در ایالات متحده ، یک چشم انداز جهانی در مورد سلامت جنسی و تولید مثل زنان در طیف گسترده ای از دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد یک درس ارزشمند است . مناطقی از جمله بهداشت عمومی ، بهداشت جهانی ، مطالعات زنان ، جامعه شناسی ، انسان شناسی ، مطالعات جنسیتی و حقوق بشر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Global Perspectives on Women's Sexual and Reproductive Health Across the Lifecourse :