دانلود پی دی اف کتاب Global Formulations of Lagrangian and Hamiltonian Dynamics on Manifolds : A Geometric Approach to Modeling and Analysis

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای در دسترس برای فرمول بندی مفهومی مکانیک لاگرانژی و هامیلتونی ، با تأکید جدید بر توصیف جهانی پویایی ، یک رویکرد مفهومی مهم از رویکردهای سنتی تر مبتنی بر استفاده از مختصات محلی در چند برابر پیکربندی فراهم می کند. به طور خاص ، ما یک روش کلی برای استخراج معادلات معتبر حرکت جهانی در مانیفست پیکربندی که گروههای نهفته ، فضاهای همگن و مانیفست تعبیه شده است ، معرفی می کنیم ، بنابراین از مشکلات مرتبط با تکین های هماهنگ جلوگیری می کنیم. این ماده با در نظر گرفتن یک چند منظوره جامد با افزایش پیچیدگی ، به صورت تقریبی ارائه می شود ، که سپس یک فرمول بندی کلی تر را القا می کند و به طور طبیعی دنبال می کند. درک مطلب با مثالهای فشرده متعددی در سراسر بدن افزایش یافته است ، که در نهایت با استفاده از برنامه های غیر پیش پا افتاده ، از جمله سیستم های چند بدنه ، به اوج خود می رسد. این کتاب برای مخاطبان عام ریاضیدانان ، مهندسان و فیزیکدانان با دانش اولیه مکانیک نوشته شده است. برخی از زمینه های اساسی در هندسه افتراقی مفید است ، اما لازم نیست ، زیرا مفاهیم مربوطه در کتاب معرفی می شوند ، و باعث می شود مطالب برای مخاطبان گسترده تر در دسترس باشد ، و پایه ای برای خودآموزی یا دوره های تحصیلات تکمیلی در صورت استفاده مناسب است. ریاضیات ، مهندسی یا فیزیک.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Global Formulations of Lagrangian and Hamiltonian Dynamics on Manifolds : A Geometric Approach to Modeling and Analysis