دانلود پی دی اف کتاب Glaucoma : Methods and Protocols

[ad_1]

این حجم دقیق خواننده را با روشهای فعلی در تحقیقات گلوکوم ، به ویژه روشهایی که از مدلهای بیماری حیوانات استفاده می کنند ، آشنا می کند. با توجه به اینکه سلولهای گانگلیونی شبکیه که در اثر گلوکوم آسیب دیده و از بین رفته اند پس از کاهش فشار داخل چشم ، دوباره احیا نمی شوند ، روشهای درمانی جدیدی که به طور مستقیم از سلولهای گانگلیونی محافظت می کند ، یک هدف تحقیقاتی مهم برای تولید این مقدار ماده است. برای کمک به دانشمندان در این کار. این فصل که با روشهای بسیار موفق در قالب سری زیست شناسی مولکولی نوشته شده است ، آنها را با موضوعات مربوطه ، لیست مواد و معرفهای مورد نیاز ، پروتکل های آزمایشگاهی گام به گام قابل تکرار و جلوگیری و جلوگیری از مشکلات شناخته شده آشنا می کند. نکاتی برای شامل آب سیاه معتبر و عملی: روش ها و پروتکل ها به عنوان یک راهنمای مفید برای چشم پزشکان در عمل بالینی و محققان در این زمینه عمل می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Glaucoma : Methods and Protocols