دانلود پی دی اف کتاب George Kennan on the Spanish-American War : A Critical Edition of "Cuba and the Cubans"

[ad_1]

این کتاب نسخه مهمی از سخنرانی “کوبا و کوبایی ها” توسط جورج کنان الدر را ارائه می دهد ، که به طور گسترده تأثیر آن را در نظر آمریکایی ها درباره جنگ اسپانیا و آمریکا بررسی می کند. جورج کنان ، روزنامه نگار و مسافر نویس مشهور ، در سال 1898 به کوبا رفت تا گزارشی از جنگ و شرایط این جزیره را برای خوانندگان آمریکایی گزارش کند. پس از جنگ ، وی سخنرانی خود را با عنوان “کوبا و کوبایی ها” در اختیار مخاطبان ایالات متحده قرار داد که یک فرهنگ عقب مانده و فرومایه را به تصویر می کشد. مقدمه فرانک جیکوب زمینه غنی برای زندگی ، گفتمان و نفوذ وی فراهم می کند ، با این استدلال که وی در تغییر درک عمومی از همسایه محترم متفقین به کوبا به نیاز به مداخله آمریکا کمک کرده است. این نسخه مهم گفتگوی روزنامه نگاری ، افکار عمومی و سیاست خارجی آمریکا را در یک لحظه حساس در روابط ایالات متحده و کوبا برجسته می کند که تا امروز ادامه دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب George Kennan on the Spanish-American War : A Critical Edition of "Cuba and the Cubans"